Walckesbron

Walckesbron är en bågbro byggd både för fordon, gångtrafikanter och cyklister. Bron är 82 meter lång och innehåller cirka 250 ton stål.

Vi på Pretec levererade ASDO Dragstag M76 + M90.