Wacklesbron

Walckesbron

Walckesbron är en bågbro byggd både för fordon, gångtrafikanter och cyklister. Bron är 82 meter lång och innehåller cirka 250 ton stål.

Vi på Pretec levererade ASDO Dragstag M76 + M90.