Västberga Allébro

I november 2015 började byggarbetet med en ny vägbro för Västberga Allé. Bron är en pelarfri bågbro som är cirka 100 meter lång och med en bredare gång- och cykelbana separerad från fordonstrafiken.

Vi på Pretec levererade ASDO M160 Dragstag, där gängan rullgängades.