Sorsele kyrka

Sorsele kyrkan är en av de äldsta kyrkorna i Sverige. Vid byte av spåntaket på kyrkan upptäcktes att takkonstruktionen behövde förstärkas då det blivit skador på takstolarna. Vid renoveringen monterades fem järnstänger mellan ytterväggarna som syns i det förhöjda takvalvet inne i kyrkan. Takstolarna har även säkrats med järnbeslag och förstärkningar.

Pretec levererade speciallösning till projektet i form av special-dragstag M24 med spännfunktion, allt i varmförzinkat ytbehandling.

 

Foto: Svenska Kyrkan och Fredrik Juul