Sahlgrenska fasadhiss

Nybergs Svets producerade 2011 smide för en ny fasadhiss på Sahlgrenskas högsta byggnad. 2012 fick Nybergs Svets även förtroendet att montera rälen för den fasadhiss som skulle monteras på byggnaden. Två rader HEB200-balkar monterades kring huset ovan det tidigare monterade primärsmidet. Totalt ca 520 meter balk monterades på plats med hjälp av vagnar och ma­nuella lyftredskap.

Pretec levererade Lindapter kläm­plattor typ A och B till projektet.