Platinan

Kvarteret Platinan byggs i Centralenområdet i Göteborg, vilket är en del i Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Platinan kommer bestå av 18 våningar med cirka 60 000 kvadratmeter kontor, hotell och mötesplatser där Vasakronan är byggherre och Peab är byggare. KONE har valts som hissentreprenör till projektet och kommer att installera totalt 2 rulltrappor, 26 hissar samt ett lyftbord.

Projektet kommer att vara unikt i sitt slag i Göteborg där ett centralt fokus ligger på hållbarhet och projektet byggs enligt miljöcertifiering LEED med målsättning på högsta betyg Platinum. Projektet har dessutom en arkitektur utöver det vanliga. Transparanta glasfasader och mycket grönska bidrar till liv och rörelse både i och utanför byggnaden.

Vi på Pretec levererar ingjutnings- och montagegods till projektet i form av hisslyft och ankarskenor samt fäst- och montagedetaljer i form av specialtillverkade balkar med påsvetsade montageskenor från vår verkstad till hisschakten. Även våra SB-Bultar användes i det här projektet för att fästa Hissbalkarna med vägfästena.