Hisingsbron

Den nuvarande Götaälvsbron ska ersättas av en ny lyftbro i stål och betong. Det ena brofästet återfinns mellan Ringön och Frihamnen och det andra i Centralområdet. Den så kallade Hisingsbron får en segelfri höjd på 12 meter.

Skanska-MTH är entreprenör och Tunga lyft AB är underentreprenör. Vi på Pretec levererar gängstänger samt Lindapter till projektet så att brobalkarna hålls på plats.