Hästepallarna

Bron Hästepallarna byggdes för att fungera som en gång- och cykelled i det populära friluftsområdet. Det är en kombinerad balkbro och snedstagsbro i trä med en längd på 450 meter.

Vi på Pretec levererade PDS Dragstag M30.