GoBiGas

GoBiGas var en demonstrations- och forskningsanläggning där Göteborg Energi genom förgasning av skogsråvara har producerat biogas i stor skala. I projektet fick Valmet leverera förgasningsdelen av anläggningen.

Vi på Pretec levererade i vår tur Lindapter klämplatta AF med tillhörande bultar och brickor till Valmet.