GoBiGas

GoBiGas var en demonstrations- och forskningsanläggning där Göteborg Energi genom förgasning av skogsråvara har producerat biogas i stor skala. I projektet fick Valmet leverera förgasningsdelen av anläggningen.

Lindapter klämplattor Typ AF med hög hållfasthet användes för all infästning av inredning mot stommen utan att borras eller svetsas, vilket gjorde att det inte skadade de varmförzinkade balkarna. De justerbara klämmorna gjorde det möjligt för entreprenörer att enkelt placera utrustningen och snabbt slutföra installationen med standardhandverktyg.

Vi på Pretec levererade Lindapter klämplatta AF med tillhörande bultar och brickor till Valmet.