Arbetsbodar över Mölndalsån

När platsbrist ute på entreprenörens byggarbetsplats var det främsta problemet fick GBS Entreprenad AB i uppdrag att bygga ett tillfälligt balksystem över Mölndalsån för att kunna ställa upp arbetsbodar – en smart lösning för att spara både tid och plats!

Montage av HEA-balkar sker med Lindapter klämsystem Typ A+B med tillhörande distansbrickor samt våra samprovade SB-Bult enligt EN 15048-1.