Skytteskolan

Skytteskolan byggs ut för att kunna ta in fler elever. Stomkon är konstruktör och entreprenören Kynningsrud tillverkar stommarna i projektet. Stommarna tillverkas i fabriken i Uddevalla och närheten till Göteborg innebär att miljöbelastningen som sker vid transport av de tunga byggelementen minskar – vilket är en stor fördel ur hållbarhetssynpunkt.

Vi på Pretec levererar ingjutnings- och montagegods till projektet i form av sandwichelement så som bärankare, underbyglar och överbyglar. Lyftsystem så som resningsankare och även ingjutningshylsor i form av fotankare.

Bilder: Stomkon