Skövde sjukhus

Projektet förväntas pågå under 2019-2023 där två nya sjukhusbyggnader ska anläggas med en byggyta på sammanlagt cirka 67 000 kvm – jämfört med dagens ytor är det en ökning med ungefär 35 procent. Sjukhuset har sedan länge växt ur sina lokaler men satsningen innebär även att det blir ett modernt akutsjukhus med utrymme för att kunna ta in både teknisk och medicinsk utveckling.

För Kynningsrud Prefab, som levererar betongstommarna till utbyggnaden, är Skaraborgs Sjukhus Skövde deras hittills största order med ett värde på ca 290 miljoner kronor.

Vi på Pretec levererar bland annat ingjutnings- och montagegods i form av svetsplåtar, lyft, förbindelsesystem, distanser och hylsor.