SCA:s pappersbruk i Obbola

För att kunna möta den växande efterfrågan på pappersförpackningar behöver Svenska Cellulosa AB (SCA) öka sin produktion markant. Efterfrågan beror på ökad e-handel, befolkningsökning samt ambitionen att minska plastanvändning. Idag producerar pappersbruket i Obbola 450 000 ton kraftliner per år, en sorts pappersprodukt för det yttre lagret i wellpappkartonger. Företaget siktar dock på att öka produktionen till 725 000 ton per år, vilket innebär att det krävs en ny pappersmaskin och med det, en större industribyggnad.

Strängbetong har fått i uppdrag att tillverka och montera betongelementen för industribyggnaden där projektet beräknas sysselsätta 50 personer på heltid i över ett år. Ordern omfattar även två mindre byggnader för utlastning och kontor. Huvudbyggnaden kommer att bli 292 m lång, 54 m bred och cirka 30 m hög. Strängbetong står för stomme, tak och väggar och produktionstakten beräknas bli 160 ton om dagen.

Pappersbruket ska stå helt färdigt år 2023. En miljard läggs på miljöinvesteringar, som innebär att SCAs egna industriprocesser blir 97 procent fossilfria.

Vi på Pretec levererar sandwichförankringar (bärankare + byglar), ingjutningshylsor, gängstänger och mekanisk elementinfästning till projektet.

Kuriosa: 27 000 kvadratmeter sandwichelement ska användas till ytterväggarna.

Bild: SCA, fotograf: Bergslagsbild