Rusta Centrallager

Rusta valde att bygga nytt centrallager och till det 13 meter höga låglagret på 56 000 m2 fick Nybetong ordern på att leverera 230 betongsocklar, 550 balkar samt 320 pelare i betong.

I det här projektet levererade vi på Pretec ingjutnings- och montagegods.