Domherren Eklanda

Kvarteret Domherren består av 130 stycken lägenheter och cirka 3500 m2 handels- och kontorsyta. Finja som står för projektet valde att bygga allt enligt bostadskonceptet, Hållbara hem. Projektet påbörjades 2015 och hade ett ordervärde på cirka 90 miljoner kronor.

Vi på Pretec levererade både ingjutnings- och montagegods till projektet.