Västlänken – Korsvägen

För att förbättra resandet med tåg i Göteborg och Västsverige har projektet ”Västlänken” satt fart vilket innebär en ny dubbelspårig järnvägstunnel. Kapaciteten på Göteborgs Centralstation kommer att kunna öka till det dubbla genom att region- och pendeltåg får egna spår i en tunnel som går under centrala Göteborg.

NCC och Wayss & Freytag Ingenieurbau AG har fått uppdraget att bygga deletapp Korsvägen till ett värde av 3,8 miljarder kronor. Etappen är cirka 3,2 kilometer lång och tunneldelarna i berg utgörs av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Den nya underjordiska stationen Korsvägen kommer att byggas med tre uppgångar, med en plattform och två spår. Även förberedelsen för två extra spår samt en ny plattform kommer att göras.

Vi på Pretec levererar all bergförstärkning i form av kamstålsbultar.

Läs gärna mer om projektet: https://www.ncc.se/vara-projekt/vastlanken-och-station-korsvagen-i-goteborg/