Västlänken – Haga

I deletappen Haga för Korsvägen byggs en ny underjordisk station med två plattformar och fyra spår, samt en 1700 meter lång tunnel, varav 250 meter är betongtunnel i jord och lera.

Pretec har skrivit på nytt avtal för att leverera bergförstärkning i form av kamstålsbult till projektet.

Foto: Trafikverket