Underhåll åt Trafikverket

Entreprenör Svevia underhåller befintlig tunnel med bergförstärkning åt Trafikverket och vi på Pretec levererar bultar i form av kamstål 25 i PC-Coat.