Uddevallatunnlarna – Tunnel 3

Uddevallatunnlarna som ligger längs väg 44 behövde uppgraderas för att kunna uppfylla moderna säkerhetskrav, i och med ökad trafik på väg 44. Veidekke var först ut med tunnel 3 och under 2017 bytte Veidekke ut den utslit­na inklädnaden och belysningen. Diverse kompletteringar av säkerhetsanordningar genomfördes.

Pretec levererade alla infästningar till mem­branet i form av en vattentät lösning, som innehöll bland annat bultar, brickor, armeringskors och hylsor.