Uddevallatunnlarna – Tunnel 1 + 2

Uddevallatunnlarna som ligger längs väg 44 behövde uppgraderas för att kunna uppfylla moderna säkerhetskrav, i och med ökad trafik på väg 44. NCC tog sig an del två av upprustningen där de sprängde bort berg, rev och sedan förstärkte berget. Ny energisnål belysning sattes även upp.

Till NCC levererade Pretec både bergförstärkning och infästningarna till membranet i form av en vattentät lösning, som innehöll bland annat bultar, brickor, armeringskors och hylsor.

Se gärna en film om arbetet: https://youtu.be/zMh2rw7g6Po