Station Hagastaden – Nya Tunnelbanan

I Stockholm byggs den Nya Tunnelbanan där flera befintliga linjer förlängs och 1 helt ny linje och 10 nya stationer planeras byggas.

För stationen Hagastaden har det sprängts ut en arbetstunnel som leder fram till den framtida stationen. Fortsättningsvis sprängs även stationens nya spårtunnlar och plattformsutrymmen som blir cirka 20 meter under markytan.

Pretec levererar kamstålsbult och PC-bult till arbetet för stationen Hagastaden.

Fotograf: Region Stockholm/&Rundquist