Slussen SN91

Stockholm utvecklas kontinuerligt och Slussen byggs nu om för att kunna hänga med i utvecklingen.  Även en bussterminal ska sprängas ut och konstrueras som ett bergrum för både busstrafik och resenärer. Implenia’s uppdrag innefattar bergarbeten för bergrum med infartstunnlar, mediatunnlar, och ny avloppstunnel. Bergarbeten på totalt cirka 270 000 m3 till ett värde av 780 miljoner kronor.

Vi på Pretec levererar all bergförstärkning i form av PC-Bult och likaså all inklädnad.

Läs gärna mer om projektet på: https://implenia.se/slussen/