Gullberget – Västlänken

Under Skansen Lejonet i centrala Göteborg byggdes en 98 meter lång bergtunnel som är en del av den nya Västlänken. Entreprenören för bygget är NCC, men där underentreprenörerna var Besab och Bohus Bergsprängning som utförde arbetet.

Vi på Pretec levererade bergförstärkning i form av PC-bult med tillbehör. Samt dränmaterial i form av gängstänger, fram- och bakbrickor, muttrar i PC-Coat och flera andra tillbehör till dräneringen.