Norvik Hamn

På uppdrag av Stockholm Norvik Hamn utför Veidekke Anlägging markjobb för en viss del av järnvägslinjen mellan Norvik Hamn och Nynäsbanan. Projektet innehåller en tunnel, flera broar samt markarbeten för vägar och banunderbyggnad. Projektet är en utförandeentreprenad och har en kontraktssumma på 187 miljoner kronor.

Gnesta Bergbyggare AB som är underentreprenör till Veidekke har utfört bergsäkring med bultar och nät samt montering av dräner och sprutbetong där vi på Pretec har levererat produkter för bergsäkring samt produkter för vatten- och frostsäkring.