Förbifart

Förbifart Stockholm – Bergtunnel Akalla

STRABAG har fått uppdraget att bygga Bergtunnel Akalla, en del av Förbifart Stockholm. I projektet som är värt cirka 442 miljoner ingår markarbeten, betongarbeten, bergschakt och inklädnad av två motorvägstunnlar. Totalt cirka 2,5 km bergtunnel.

Pretec levererar bergförstärkning i form av kamstålsbultar.