E4:an – väg 986 och väg 993

På uppdrag av Trafikverket utförde Gnesta Bergbyggare AB en totalentreprenad inom bergskrotning och förstärkning. Entreprenaden bestod av fyra skärningar, två stycken mindre skärningar på väg 993 och väg 986 samt två stycken längs E4:an. Den totala ytan för alla skärningar var ca 9000 m2. Höjderna på de olika slänterna varierade mellan 10-50 meter.

Uppdraget innebar bergrensning samt bergsäkring i form av bultning och nätning, där vi på Pretec levererade produkterna till bergsäkringen.