Bohusbanan

Bohusbanan mellan Stenungssund och Uddevalla får sig en upprustning med renovering av 10 tunnlar och ett byte på kontaktledningsanläggningarna. I tunnlarna byts tunnelportaler och betongkonstruktioner ut för att förlänga tunnlarna livslängd och öka tåligheten på järnvägen. Samt förstärkning av berg med installation av bergbult, dränmattor och tekniska bult.

Pretec levererar bergförstärkning, infästning till vatten- och frostsäkring m.m. till projektet.

Foto: Trafikverket