Avloppstunnel Bromma-Henriksdal

I Stockholm byggs en 7 kilometer lång avloppstunnel för att förnya och säkra kapaciteten inför framtiden. Totalt leds avloppsvattnet 14 km från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen. Veidekke bygger 7 km av tunneln, där de arbetar med drivning av arbets-/servicetunnlar och huvudtunnlar, schakt till markytan m.m.

Pretec har bland annat levererat bergförstärkning i form av kamstål, PC-bult och HGS-gängstänger till projektet.