Förbifart Sthlm – Lovön

I Ekerö kommun har arbetet med att låta E4 Förbifart Stockholm gå i tunnel under Lovön och Mälaren påbörjats. Färdigställandet av arbetet med huvudtunnlarna under Lovön, som kommer att trafikeras av kollektiv- och fordonstrafik, har kontrakterats norska AF Gruppen Norge AS. Arbetet innebär i huvudsak att bygga resterande ramp- och huvudtunnlar för att sedan gå över i att installera tekniska system i tunnlarna. År 2030 öppnar E4 Förbifart Stockholm för trafik.

Vi på Pretec levererar bergförstärkning och inklädnad till projektet.