Tunnel- och bergsäkring

Vid tunnel- och bergarbeten krävs det att området säkerställs för att minska risk för ras i berget och för sprickor. Därför är bergförstärkning en väsentlig del vid exempelvis byggen av bergrum och bergtunnlar. Även små, tillsynes obefintliga sprickor, kan vid sprängning och utgrävning av ett berg växa och på så sätt innebära en risk. Genom att arbeta förebyggande med bergsförstärkning inför bergarbeten, men likaså under arbetets gång, skapas en säker miljö för omgivningen.

Bergsäkring består av utrustning för stabilisering av berg och tunnlar. Vi har ett komplett utbud av produkter till tunnel- och bergsäkring samt till vatten- och frostsäkring, vilket innebär en fullständig tunnelinklädnad.

Vi fokuserar på en hög nivå av förnyelse – 60 % av försäljningen i segmentet är produkter utvecklade senare än 2009. Vår ytbehandling Pc-Coat™ ger våra bultar och tillbehör en nästan obegränsad livstid i tuffa miljöer. Vi är även medlemmar i NVF Tunnelutskottet – www.nvfnorden.org