Stålkilar har ett brett användningsområde och används bland annat för att spänna upp pelare och justera höjder. Stålkilarna är svetsbara.

Endast ett sökresultat