PDS dragstagssystem

PDS dragstag kan användas för kryssförband på ett antal olika sätt, samtliga är enkla att installera och tillåter längdjustering på-plats för att tillgodose konstruktionstoleranser. När du väljer ett förbandssystem bör såväl tillgänglighet vid installation som total kostnad liksom utseende övervägas.

Ytbehandling: Varmförzinkad. Kvalitet: 8.8. Dimensioner: M16, M20, M24 och M30. Standardiserat system/lagerförda komponenter.

Systemlängd (C-C) räknas från centrumhål till centrumhål i gafflarna. Krysskoppling med centrumplatta kan även erbjudas. Gängorna är rullgängade.

Visar alla 4 resultat