ASDO dragstagssystem

ASDO dragstag kan användas för kryssförband på ett antal olika sätt, samtliga är enkla att installera och tillåter längdjustering på-plats för att tillgodose konstruktionstoleranser. När du väljer ett förbandssystem bör såväl tillgänglighet vid installation som total kostnad liksom utseende övervägas. De tre vanligaste är:

Visar alla 3 resultat