EN 15048-1

EN 15048-1 – Fästelement för icke förspända skruvar och stålkonstruktioner. Skruv och mutter samprovade, levereras i gemensam förpackning med batchmärkning och 3.1 intyg enligt SS EN-10204:2005.

1 produkt