Brickor används i skruvförband och fördelar klämkraften.