Lindapter – det snabbaste sättet att ansluta stålsektioner! Lindapters produkter underlättar montagen ute på arbetsplatser. Produkterna är ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till borrning eller svetsning på plats och är utformade för att minska installationstid och arbetskostnader. En höghållfast, permanent (eller tillfällig) anslutning uppnås snabbt genom att till exempel klämma två stålprofiler. Lindapter har utökat sitt sortiment med CE-godkända produkter vilket erbjuder ingenjörer och byggare ett brett utbud av alternativ för att utforma CE-godkända stålverksanslutningar enligt Eurocode 3. Alla tänkbara stålanslutningar kan snabbt uppnås utan borrning eller svetsning på plats med hjälp av Lindapters klämsystem.

Klämplattor:

  • Stålinfästningar upp till 250 kN (dragkraft)
  • Ingen borrning eller svetsning
  • Snabbare installation
  • Sänkt arbetskostnad
  • Justerbart under installationen
  • Inga godkännanden för varma arbeten behövs
  • Inga skador på stål eller ytskydd
  • Gratis hjälp med lösningar/ritningar

Visar alla 8 resultat