Avstyvningsvinkel
PCC

Artikelnr: Inte tillgänglig

Beskrivning

Avstyvningsvinkeln används tillsammans med bultar och tillämpas enligt konstruktörens anvisningar för att förstyva bultar längre än angiven längd.

Material: S235.