ASDO stärkande med tvärvantskruv

Artikelnr: 27200001

Beskrivning

Tvärvantskruv erbjuder ett mer kostnadseffektivt alternativ till centrumskiva, beroende på storlek, men ger begränsad på-plats-justering. Ytterligare vantskruvar kan läggas till för större justeringsmån. Två vinklar erbjuds, se ASDO-katalogen för mer information.