ASDO korsförband med korsade stänger

Artikelnr: 27200002

Beskrivning

Om stagen kan förskjutas ifrån varandra (i sidled, så att de inte ligger mot varandra när de korsas) kan stagen ligga enligt bilden ovan. Det här är den mest kostnadseffektiva och den minst komponentkrävande lösningen, men ger dock begränsad möjlighet till justering. Spännhylsa kan läggas till för att ge större justermån.