Summering Hållbarhetsrapport

Hållbarhet är en viktig del för oss och vårt hållbarhetsarbete implementeras som en naturlig del i våra processer. Med vår intressentanalys fångar vi upp krav och förordningar vilka är betydande för oss i vårt strategiska arbete framåt. Nedan hittar du en summering av vår hållbarhetsrapport, rapporten publiceras i sin helhet tillsammans med årsredovisningen.