PC-Coat

En ytbeläggning som ger optimalt korrosionskydd för stål!

 


De tre olika processerna sker i följande ordning:

  • Varmförzinkning – sammansmälter med stålet.
  • Zink-manganfosfatering – ger en mycket stark förbindelse med varmgalvaniseringen. Det är även en betydande del i processen för att få en godkänd/uppfylla kraven till dagens infrastrukturprojekt – vidhäftning.
  • Pulverlackering i ett eller två lager – pulverbeläggningen förbinder mycket bra med fosfatet.

Varför välja PC-Coat korrosionsskydd?

  • Erfarenhet med varmförzinkade och pulverlackerade produkter har visat potential för en extremt lång livslängd. Forskningsprojekt på SINTEF1 har visat samma sak.
  • Förutom ett gott korrosionsskydd så ger även beläggningen ett dekorativt utseende på produkten och finns i ett nästan obegränsat färgintervall.
  • Den här typen av korrosionsskydd används ofta när det ställs krav på hög kvalitet i kombination med en önskan om lång livslängd och låga underhållskostnader. Vi talar om livstider på mer än 100 år, beroende på klimat- och miljöförhållanden, och materialets kvalitet och arbetskraft. Exempel på detta inkluderar kustinstallationer, underjordiska konstruktioner, infrastruktur, klimat med hög luftfuktighet i kombination med höga temperaturer.
  • Pulverbeläggning är en miljövänlig och ekonomisk process med lite avfall och inga flyktiga lösningsmedel. Det ger en god arbetsmiljö och betydande kostnadsbesparingar.
  • Vi är engagerade i kvalitet på alla nivåer. Processerna styrs automatiskt i anläggningar med upprepade operationer. Det i kombination med goda kvalitetssäkringsrutiner och skickliga medarbetare, säkerställer konsekvent och hög kvalitet.

1 M. Bjordal, S.B. Axelsen, O.Ø. Knudsen, “Kvalitetskriterier för pulverlackerat HDG-stål i frätande miljö”, Framsteg i organiska beläggningar 56, 1 (2006): s. 68–75.

Kapat/skadat PC-Coaten?

Läs hur du reparerar PC-coat efter kapat/skadat coatningen här.

Projekt

Till de allra flesta tunnelprojekt som vi levererar bultar till, så är det bultar med vår ytbeläggning PC-Coat vilket gör att vi kan hålla en mycket hög kvalité.

Vi vill att alla ska ha möjligheten att göra ett medvetet materialval och därför är våra huvudprodukter inom bergförstärkning med vår unika PCC-Coating registrerade i BASTA*. Givetvis är vårt mål att registrera alla våra produkter och det är ett arbete som sker fortlöpande.

Ytterligare steg mot hållbar bergförstärkning görs av oss på Pretec där vi idag har EPD på vår NC-Bult och PC-Bult. Vi arbetar även här kontinuerligt med att utvecklas inom området.

Är du involverad i något projekt just nu och vill veta lite mer ingående information? Kontakta gärna våra Tunnel- och bergspecialister eller läs lite mer själv i vår broschyr Pretec – PC-Coat.

För att se mer av våra produkter inom tunnel- och bergsäkring så är du välkommen att besöka vårt tunnel- och bergssegment.

*”BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier”. – www.bastaonline.se