När kunden behöver få till en speciallösning för att lösa platsbrist

När platsbrist ute på entreprenörens byggarbetsplats var det främsta problemet fick vår kund i uppdrag att bygga ett balksystem. Pretec fick frågan från kund om att ta fram en lösning, med hjälp av produkter från Lindapter, som skulle hålla samman systemet. Balkarna skulle i sin tur skapa ett golv över Mölndalsån där kund skulle kunna placera ut ett antal arbetsbodar ovanpå. Med hjälp av kunskap inom Pretec och med Lindapters produkter hjälpte vi kunden att ta fram en lösning där kunden satte samman balkarna, utan att behöva borra eller svetsa. Vår lösning hjälpte entreprenören att behålla arbetsbodarna på en och samma plats och entreprenören slapp därför dyrbara förflyttningar under projektets gång. Eftersom kunden ej behövde borra eller svetsa i balkarna så kunde balkarna användas på nytt igen efter demontering – kostnadseffektivt!

Läs gärna mer om projektet här: Arbetsbodar över Mölndalsån