När kunden vill ha hjälp med att ta fram ett artificiellt rev

Tillsammans med kund fick Pretec frågan om att ta fram en lösning till ett miljöprojekt där artificiella torskrev skulle utvecklas. Tillsammans med kund tog vi fram ett förslag där bland annat våra lyftmuttrar användes för att lyfta i de 7 ton tunga reven i havet. Vår verkstad kapade och stansade hål i plattstål för att kunna sätta dit gängstänger, vilka i sin tur användes för att kunna hålla samman de artificiella reven.

Våra produkter fick ett nytt intressant användningsområde och Pretec tillsammans med kund kunde vara med och bidra till att försöka få tillbaka en livsduglig fortvaro av torsken.

Läs gärna mer om projektet här: Fjordtorsk