Pretec är ny stolt huvudsponsor till det lokala Kungälvsprojektet Agora – för social hållbarhet

 

Varför väljer Pretec att sponsra Agora?

Vi har en utveckling där polarisering och utanförskap i samhället ökar, färre och färre barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Att arbeta med social hållbarhet är en del i att försöka motarbeta den här negativa trenden och på sikt stärka ett samhälle.

En stark kraft som skapar sammanhållning och tillhörhet är idrott. Agoraprojektet bjuder in barn och ungdomar till fysisk aktivitet och skapar även en naturlig samlingsplats. Med vårt bidrag hoppas vi att projektet kan utöka sin verksamhet och nå ut till fler barn och ungdomar. Med vårt bidrag kan Agora kanske till och med öppna upp verksamhet i ytterligare ett område.

Varför är social hållbarhet viktigt för Pretec?

Det handlar i grund och botten om vad är det för samhälle som vi vill leva i? Ett samhälle med ökat utanförskap där folkhälsan blir allt sämre ger bland annat ökade kostnader för sjukvård som följd. I förlängningen påverkar dessa faktorer även oss som företag.

Hur satsar Pretec på att utveckla social hållbarhet, sponsring och att förknippas med Kungälv?

”Under en längre tid har Pretec funderat på hur vi ska kunna exponeras ytterligare för allmänheten.

Historiskt har de flesta företag slängt på en logotype på en idrottströja och gjort det bästa av saken. Ibland har det varit positivt och genererat mycket för klubb, företag och dess anställda. Allt för ofta blir det dock mest till gagn för klubben.

För Pretecs del finns det inte så många elitföreningar i Kungälv att satsa på. Vi vill synas i Kungälv och vi vill bli sammankopplade med Kungälv, därför är till exempel Göteborgföreningar inget alternativ. De ökade kraven på att företag ska bedriva ett företagande med socialt ansvarstagande spelar också roll.

Vi har därför bestämt att vi ska göra oss och Kungälv ett namn där vi ska vara med från ax till limpa när det gäller idrottande i kommunen. Vi ska hjälpa in de barn som inte idrottar, vi ska stötta de föreningar som bedriver bra barn- och ungdomsverksamhet och vi ska vara med när SM-, VM-, eller OS-medaljer hämtas.

Tillsammans med allt detta ska vi marknadsföra oss i syfte att visa omvärlden vad vi gör för insatser. Det rättfärdigar projekt som Agora, det rättfärdigar satsningar på bra barn- och ungdomsidrotter och det rättfärdigar elitsatsningar – bara det är i Kungälv. Vårt motkrav är att vi ska ha en plan för att synas i vår omgivning.

Att välja elitsatsningar kräver bra research och en noggrannhet som kan vara svår. Det kommer vi att göra med omsorg. Att satsa på ett projekt likt Agora och med allt som de står för är betydligt enklare. Vi får med mycket av ax-tänket i den satsningen och kan därför tryggt jobba vidare med övriga satsningar”.

Martin Falkenström, VD. 

Vad innebär Agoraprojektet?

I samarbete med Kungälvs kommun skapade IFK Kungälv våren 2022 ett socialt projekt vars mål är att aktivera barn och ungdomar lokalt i Kungälv. Aktiviteterna går ut på att i samband med skolslut erbjuda barnen aktiviteter och lekar som kräver fysisk aktivitet utan att fokusera på någon specifik idrott eller tävling. Passen leds av utbildad pedagog som till sin hjälp har NIU-elever från Mimers hus och andra ideella resurser.

Bakom initiativet står Patrik Sunnanängs, Marknadsansvarig på IFK Kungälv. Efter en föreläsning om motion och unga, där siffror från bland annat Generation Pep 2022 visade att Sverige är ett av Europas mest stillasittande länder, började Patrik fundera på vad vi kan göra för skillnad lokalt här i Kungälv.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör unga mellan 6-17 år vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter om dagen, med något som ger ökad puls. Det är just det som projektet Agora syftar till att främja.

Hur har Agoraprojektet mottagits?

Projektet har tagits emot med öppna armar av Sandbackaskolan där skolans engagemang har varit huvudnyckeln till att fånga upp låg- och mellanstadieelever. I dagsläget är det i snitt 35-40 barn och något högre antal när aktiviteterna kan hållas utomhus. Vilka aktiviteter och spel som arrangeras tas fram i samarbete med barnen.

Vid projektets start dominerade pojkar vid aktiviteterna. Allt eftersom projektet fortskred kunde Robert Warper, utbildad pedagog vid Mimershus och projektledare för Agoras aktiviteter på Sandbackaskolan, se att antal flickor ökade. Ökningen av antalet flickor berodde bland annat på unga tjejledare från NIU på Mimershus som Robert nu försöker att ha med sig varje vecka. Agora jobbar även aktivt med att flickorna ska få ta mer plats och har som mål att få fler flickor att upptäcka idrotten.

Att nå ut till de lite äldre barnen har varit svårare. Agora kommer i nästa steg att göra klassbesök för att även försöka nå ut och få med sig fler mellanstadieelever i de högre åldrarna.

Open court – projektets andra del

Efter sommarlovet 2022 drog projektets andra del “Open court” igång där Agora på näridrottsplatser i Kungälv skapar aktivitetsevent på tisdagskvällar. Tanken är att skapa ett ställe för ungdomar att hänga på, oavsett om man vill aktivera sig eller hänga med polarna. Open court riktar sig till högstadieelever och även här tas aktiviteter och spel fram i samarbete med ungdomarna.

Det har funnits större utmaningar med att nå ut till högstadieelever men allt eftersom ordet spreds har det under slutet av 2022 varit bättre uppslutning.

Agoras utveckling

Agora ser mycket positivt på 2023 där konceptet som under 2022 har arbetats fram fungerar bra. Nu kommer Agora under 2023 att fortsätta sitt arbete med förhoppning om att växa. Framtida förhoppningar innefattar bland annat att kunna vara på samtliga skolor i kommunen, kunna ta fram temadagar samt att kunna göra punktinsatser och åka ut på friluftsdagar med barnen.

Pretec ser med spänning fram emot att följa Agoras utveckling och vad vårt samarbete och sponsorskap kan bidra med till projektet.