Pretecs guide för betongskruv

Se Pretecs lagersortiment av betongsskruvar här: Betongskruv.
Betongskruv finns med olika huvudformer för en mängd olika applikationer, vänligen kontakta oss om du ej hittar vad du söker.


Vad är en betongskruv?

Betongskruv används till all typ av betonginfästning. Den används normalt för applikationer med medelhög belastning i betong, massivt tegel, ihåligt tegel eller stenytor. Betongskruv kan även användas i kompressionsresistent natursten och grön betong.

Betongskruvar är utformade för att ge ett starkt och säkert grepp och för att snabbt och effektivt kunna installeras, även i hårda underlag. Betongskruven kan fästas nära betongkanten utan risk för att skada betongen. Med en liten håldiameter ger betongskruven ändå mycket höga utdragsvärden och den är lämplig för standard och reducerat sättdjup.

Betongskruv, betongankare, betongbult, skruvankare i betong – kärt barn har många namn.


Hur används en betongskruv?

Betongskruv används för snabb permanent eller tillfällig infästning och är ett direktmontage i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven ger en expansionsfri tung infästning och skär sin gänga i betongen vilket möjliggör montage nära kant och vid angränsande ankare utan att förstöra betongen. Installation med slagskruvmejsel innebär att det inte behövs någon momentnyckel. Det går snabbt, är pålitligt och minskar risken för monteringsfel.

Vid montering av betongskruv är det viktigt att följa installationsanvisningarna enligt ETA och inte slarva med rengöring av hålen för säker applikation. Efter installation kan betongskruven även justeras vid behov, viktigt att det sker enligt installationsinstruktioner i ETA.

 

Vid eventuell återanvändning bör tolk (Go-No Go tolk) användas för att säkra dimensionen på hålet. Betongskruven kan belastas direkt, ingen härdningstid krävs, vilket det exempelvis behövs vid kemförankring. Den är även fullt demonterbar.


Se Pretecs lagersortiment av betongsskruvar här: Betongskruv.
Betongskruv finns med olika huvudformer för en mängd olika applikationer, vänligen kontakta oss om du ej hittar vad du söker.


Hur väljer man rätt betongskruv?

Betong kännetecknas vanligen som ”sprucken” eller ”osprucken”. Betongzoner som exempelvis väggar, pelare och golv anses vara osprucken betong medan zoner som påverkas av dragbelastning, exempelvis underkant på balkar, balkonggolv och innertak anses vara sprucken betong.

Betongskruv godkänd för både sprucken och osprucken betong benämns option 1 och betongskruv godkänd för endast osprucken betong benämns option 7.

Betongskruven tillämpas vid en mängd olika användningsområden, bland annat vid infästning av påkörningsskydd i betong/asfalt, räcken, fallskydd, pallställ, väggstöd, vid montage i betong med nära kantavstånd och vid infästning av svetsplåt i betongtak.

Betongskruv finns med olika huvudformer för en mängd olika applikationer, fråga oss om du önskar mer information.


Betonginfästning – vad erbjuder vi?


Referensprojekt

Himmerfjärdsverket är ett av många projekt som väljer att använda sig av Pretecs betongskruvar.


Se Pretecs lagersortiment av betongsskruvar här: Betongskruv.
Betongskruv finns med olika huvudformer för en mängd olika applikationer, vänligen kontakta oss om du ej hittar vad du söker.