Vi välkomnar Jenny

Vårt inköpsteam har förgyllts av Jenny Hurtig som vi hälsar varmt välkommen!