Uppdaterat hanteringsblad

Vi har uppdaterat vårt hanteringsblad och anvisningar för Hisslyft för ingjutning i hisstopp av betong. För temporär säkring av hisskorg vid montage av hiss.

Se de uppdaterade anvisningarna och hanteringsbladet här.