Tekla – PDS dragstagssystem som dynamisk komponent

Pretec har nu även dragstagssystem PDS som dynamisk komponent i Tekla. Välj dimension och dra stagen mellan två punkter så väljer komponenten korrekt ingående delar automatiskt.

Finns även en smidig rapportfunktion som ger en tydlig lista för enkel beställning.

Snabbt, enkelt och minskar risken för fel!

Finns för Tekla 2019i och 2020.