Status angående Covid-19

Vår vardag påverkas inte för tillfället av viruset Covid-19. Alla våra produktionsenheter går som normalt. Vi har en tät dialog med våra leverantörer och samarbetspartners för att kunna upprätthålla vår leveranssäkerhet.

Vi följer med på den dagliga utvecklingen och rättar oss efter de rekommendationer och beslut som sänds ut av myndigheterna, både kommunalt och nationellt.

Med vänliga hälsningar
Martin Falkenström
VD