Speba 3110 – deformationslager

Serien SPEBA® 3100 är textilförstärkta elastomerskikt, motståndskraftig mot åldring och lastbar upp till 15.0 N/mm2 (karaktäristisk) oavsett format. Textilförstärkningen är korrosionsfri och absorberar inte fukt.

Vi kundanpassar produkten utefter dina önskemål så att du får den längd, den bredd och de hål du önskar.